WTW Optiskais izšā·ā«dina Skābekļa sensors FDO ® 700 IQ

2013.03.18

WTW Optiskais izšā·ā«dina Skābekļa sensors FDO ® 700 IQ 

Nākamā paaudze: 

Izšā·ā«dināto Skābekļa optiskie mērā«jumi

ar IQ

 • Visaugstāka precizitāte no pirmā brā«ža
 • augsta stabilitāte
 • zemas uzturēšanas izmaksas 

izmantojot automatizētu membrānu

ar IQMC tehnoloā£iju


 • Katrā membrāna ir atsevišā·i kalibrēta.
 • Vērtā«bas tiek noteiktas rūpnā«cas kalibrēšanā (kas nosaka pilnā«gu membrānas raksturlielumus).
 • Visi dati tiek glabāti atmiņas mikroshēma, kas ir pastāvā«gi piestiprināta pie membrānas.
 • Dati tiek automātiski nosūtā«ti kad membrāna ir uzstādā«ta uz sensoru. 

Tas nozā«mē visaugstāko precizitāti visā darbibas laika (pat pēc membrānas nomaiņas).

.... C2-kalibrēta optika

Kalibrēšana gaismas staru darbibas laika pret gaismas ātrumu C, kā dabiskā konstante

 • Katra sensora optika ir rūpnā«cā kalibrēta saskaņa ar  Kalibrācijas (C2) metodi.
 • Dati tiek pastāvā«gi saglabāti sensora.
 • Gaismas ātrums tiek izmantots kā reference optikai kalibrēšanai.

Sasniegta precizitāte ir augstāka par citām metodēm.

... izmantojot EPRS references metodes

EPRS nozā«mē Vienlā«dzā«ga Ceļa atskaites sistēmā

= Vienādi ierosināšanas un references ceļi

 

 • Identiski optiskie ceļi mērā«šanas un references kanāliem 
 • Identiski komponenti mērā«šanas un references kanāliem 
 • Tajā pašā viļņa garuma

Tas nozā«mē:

Minimālais dreifs optiskās sistēmas izmantošana visā darbibas laikā.

 

... izmantošana "Soft Green Light" Tehnoloā£ija

Zaļā gaisma salā«dzinājumā ar UV gaismu (saules / zila gaisma) ir "mā«ksta" gaisma. "Zaļā gaisma tehnoloā£ija" novērš agru krāsu balināšana (novecošanu)

 

Tādējādi Ekstrēmā ilgmūžā«bas stabilitāte tiek panākta kas nodrošina augstu precizitāti un zemu dreifu ļoti ilgā laika periodā.text_powered