Trešās paaudzes biogāzes kontrolieris

2013.01.25

 • Tālvadā«bas apkope
 • Kondensāta filtrs
 • Automātiskā kalibrēšana
 • Ethernet interfeis
 • USB interfeis
 • Vizualizācijas-programmatūra
 • Liesmas lamatas
 • Uzticams oficiāli kalibrēts gāzes analā«ze
 • Modulāra konstrukcija - var samontēt dažu minūšu laikā, nav nepieciešami instrumenti
 • Ventilācija ar ātruma monitoru
 • Zemas uzturēšanas izmaksas

 

 

 

mērā«šanas diapazons

metāns

0 lā«dz 100 Vol%

oglekļa dioksā«ds

0 lā«dz 100 Vol%

skābeklis

0 lā«dz 20,9 Vol%

sērūdeņradis

mērā«šanas diapazons 1: 0 lā«dz 500 ppm (hydrogen resistant)

mērā«šanas diapazons 2: 0 lā«dz 1.000 ppm

mērā«šanas diapazons 3: 0 lā«dz 10.000 ppm

precizitāte

metāns

starp 0 un 98 vol.%: ± 0,6 vol.%

oglekļa dioksā«ds

no 2 vol.%: ± 0,6 vol.%

skābeklis

± 0,1 vol.%

sērūdeņradis

mērā«šanas diapazons 1: 0 lā«dz50 ppm: ± 1 ppm

51 tlā«dz 500 ppm: max. 10% of m.v.

mērā«šanas diapazons 2: maks. 5% of m.v.

mērā«šanas diapazons 3: maks. 5% of m.v.

mērā«šana
biežums

pēc pasūtā«juma - piemērots patvaļā«gi

- Vienreizējs mērā«jums

- Nepārtraukta mērā«šana

ik pēc 5 minūtēm

Gāzes - ieejas

biogāze

1, var palielināt lā«dz 8

testa gāze

1, var palielināt lā«dz 2

apkārtējais gaiss

1

Gāzes - krājuma cauruļu montāža

cauruļu uzstādā«šana

ar  šļūtenēm vai caurulēm

biogāze - padeve

biogāze - padeve ir aprā«kota ar

plant – sided: ¼“ IG DIN 2999

(plant – sided)

stopp - vārsts un ATEX - liesmas slazdu

BC30 – sided: see gas - supplies

vadāmā«bas garums

maks. 75 m - brā«vu uzstādā«ta

lielākie garumi apspriežami

interfeisi

USB

1 gab

ethernet

1 gab

Izejas signāls

4 gab

4 to 20 mA, izolets

Izejas signāls

2 gabali (prikš iz.. Papildu sensoru piemēram, temperatūra, kompresijas, mitrumu)

4 to 20 mA, izolets

digitālā izeja, izolets

4 gab

digitālā ieeja, izolets

4 gab

profibus DP

pēc izvēles

drošā«ba

siltumu vadā«tspēju devējs ar ATEX

biogāzes - piegādes rupnica - savienots ar ATEX liesmu - slazdam

korpussa ventilācija ar ātruma kontrolieri

izmēri

augstums x platums x dziļums

600 x 700 x 250 mm

svars

30 kg

apkārtējās vides

1 to 40°C

temperatūra

aprā«kojums 

kalibrešana

laika kontrolēta vai rokas

kondensāta slazds

integrēts

Gāzes - nogādāšana

spēcā«ga ātruma - darbināms sūknis

visulizacija - PC programmatūra

BC30 parametrizacija

datu glabāšana

problēmu novēršana

attalinata apkope

Interautomatika vai Iekartas operators

pieejams atsevišā·s korpuss izmantošana ārpus telpas montāžai

       

 text_powered