PR programmatūra
  • pielietojums:  PR elektronisko pārveidotāju programātūra
  • komplektācija:  USB konektors ar kabeli, lai pieslēgtos datoram, programēšanas iekārta ar 4 termināliem un programatūra (CD)
Piedāvājums
  • pielietojums:  PR3000 elektronisko pārvaiveidotāju programēšanai
  • komplektācija:  progrmatūra ConfigMAN 4590 ar kabeli un konektoru: Piezīme:Konfigurācijai nepieciešams PR4501 displejs
Piedāvājums


text_powered