C21

Piedāvājums
C21
pielietojums: paredzēts mērā«šanai, uzrādā«šanai un kontrolei, apkures / dzesēšanas režā«miem
displejs: 4 cipari x 10 mm, LED (sarkans/zaļš)
barošanas spriegums: 90 ÷ 250 VAC, 11 ÷ 26 VAC/DC
kontrole: PID+Fuzzy
precizitāte: ±0.05%
ieeja: RTD, TC, mV, V, mA
izeja Nr.1 relejs, SSR, mA, V
izeja Nr.2 relejs, SSR, mA, V, signāla retranslācija
komunikācijas: RS232, ModBus RTU RS485, software BC-SET
vides temperatūra: -10 ÷ 50ºC, 90% SD
aizsardzā«bas klase: IP 30/20
izmēri: 50 x 26.5 x 110.5 mm
Nr. Nosaukums Valoda
1 C21&91 broshure
text_powered