Universālie
 • displejs:  LED 4 cipari, 13.8 mm
 • precizitate:  0.1%
 • ieeja:  mA, V, RTD, TC
 • izeja:  2 x releji
 • izolācijas spriegums:  2.3 kVAC
 • piegāde:  21.6 ÷ 253VAC, 19 ÷ 300VDC
 • izmēri:  48 x 96 x 120 mm
Piedāvājums
 • displejs:  LED 4 cipari, 13.8 mm
 • precizitate:  0.1%
 • ieeja:  mA, V, RTD, TC
 • izeja:  nav
 • izolācijas spriegums:  2.3 kVAC
 • piegāde:  21.6 ÷ 253VAC, 19 ÷ 300VDC
 • izmēri:  48 x 96 x 120 mm
Piedāvājums

 • displejs:  LED 4 cipari, 13.8 mm
 • precizitate:  0.1%
 • ieeja:  mA, V, RTD, TC
 • izeja:  0 ÷ 20 mA/20 ÷ 0 mA
 • izolācijas spriegums:  2.3 kVAC
 • piegāde:  21.6 ÷ 253VAC, 19 ÷ 300VDC
 • izmēri:  48 x 96 x 120 mm
Piedāvājums
 • displejs:  LED 4 cipari, 13.8 mm
 • precizitate:  0.1%
 • ieeja:  mA, V, RTD, TC
 • izeja:  0/4 ÷ 20 mA + 2 releji
 • izolācijas spriegums:  2.3 kVAC
 • piegāde:  21.6 ÷ 253VAC, 19 ÷ 300VDC
 • izmēri:  48 x 96 x 120 mm
Piedāvājums

 • displejs:  LED 4 cipari, 13.8 mm
 • precizitate:  0.1%
 • ieeja:  mA, V, RTD, TC
 • izeja:  0/20 ÷ 20/0mA, 4 releji
 • izolācijas spriegums:  2.3 kVAC
 • piegāde:  21.6 ÷ 253VAC, 19 ÷ 300VDC
 • izmēri:  48 x 96 x 120 mm
Piedāvājums
 • displejs:  LED 4 cipari, 13.8 mm
 • precizitate:  0.1%
 • ieeja:  mA, V, RTD, TC
 • izeja:  0/20 ÷ 20/0mA, 4 x releji
 • izolācijas spriegums:  2.3 kVAC
 • piegāde:  21.6 ÷ 253VAC, 19 ÷ 300VDC
 • izmēri:  48 x 96 x 120 mm
Piedāvājums


text_powered