2/2 ceļu
 • diametrs:  G3/8” ÷ G1”
 • spiediens:  0 ÷ 10 bar (25bar)
 • temperatūra:  0 ÷ 90°C (125°C)
 • kapilāru garums:  2, 3, 5m
 • plūsmas jauda:  1.4 ÷ 5.5 m3/h
 • korpusa materiāls:  misiņš/AISI316
Piedāvājums
 • diametrs:  G1/8” ÷ G1/4”
 • spiediens:  0 ÷ 30 bar
 • temperatūra:  -30 ÷ 140°C
 • vārsts:  EPDM, FKM
 • plūsmas jauda:  0.04 ÷ 0.26 m3/h
 • korpusa materiāls:  misiņš
 • funkcija:  NC vai NO
Piedāvājums

 • diametrs:  G1/8” ÷ G1”
 • spiediens:  0 ÷ 30 bar
 • temperatūra:  -30 ÷ 140°C
 • vārsts:  EPDM, FKM
 • plūsmas jauda:  0.08 ÷ 8 m3/h
 • korpusa materiāls:  misiņš
 • funkcija:  NC vai NO
Piedāvājums
 • diametrs:  G1/4” ÷ G2”
 • spiediens:  0.2 ÷ 16 bar
 • temperatūra:  -30 ÷ 100°C
 • vārsts:  EPDM, NBR, FKM
 • plūsmas jauda:  1.0 ÷ 32 m3/h
 • korpusa materiāls:  misiņš
 • funkcija:  NC vai NO
Piedāvājums

 • diametrs:  G1/2” ÷ G2”
 • spiediens:  0.3 ÷ 16 bar
 • temperatūra:  -30 ÷ 140°C
 • vārsts:  EPDM, NBR
 • plūsmas jauda:  4 ÷ 40 m3/h
 • korpusa materiāls:  misiņš
 • funkcija:  NC vai NO
Piedāvājums
 • diametrs:  G3/8” ÷ G1”
 • spiediens:  0 ÷ 10 bar
 • temperatūra:  -30 ÷ 140°C
 • vārsts:  EPDM, FKM
 • plūsmas jauda:  2.5 ÷ 7 m3/h
 • korpusa materiāls:  misiņš
 • funkcija:  NC vai NO
Piedāvājums

 • diametrs:  G3/8” ÷ G1”
 • spiediens:  0.2 ÷ 10 bar
 • temperatūra:  0 ÷ 185°C
 • vārsts:  PTFE
 • plūsmas jauda:  0 ÷ 6 m3/h
 • korpusa materiāls:  misiņš (DZR)
 • funkcija:  NC
Piedāvājums
 • diametrs:  DN65 ÷ 100
 • spiediens:  0.25 ÷ 10 bar
 • temperatūra:  -25 ÷ 90°C
 • vārsts:  EPDM, NBR
 • plūsmas jauda:  0 ÷ 130 m3/h
 • korpusa materiāls:  misiņš GG20
 • funkcija:  NC
Piedāvājums

 • diametrs:  G1/4” ÷ G3/4”
 • spiediens:  0.5 ÷ 10 bar
 • temperatūra:  -10 ÷ 80°C
 • vārsts:  PTFE
 • ieeja:  4 ÷ 20mA / 0 ÷ 10V
 • aizsardzības klase:  IP67
 • korpusa materiāls:  misiņš
Piedāvājums
 • diametrs:  G1/2” ÷ G1”
 • spiediens:  0.3 ÷ 40 bar
 • temperatūra:  -10 ÷ 60°C
 • vārsts:  NBR
 • plūsmas jauda:  0 ÷ 11 m3/h
 • korpusa materiāls:  misiņš
 • funkcija:  NC vai NO
Piedāvājums

 • diametrs:  G1/4”÷G1”
 • spiediens:  0.1÷30 bar
 • temperatūra:  -30 ÷ 100°C
 • vārsts:  FKM, EPDM
 • plūsmas jauda:  0.7÷6 m3/h
 • korpusa materiāls:  misiņš
 • funkcija:  NC vai NO
Piedāvājums
 • diametrs:  G3/8” ÷ G1”
 • spiediens:  0 ÷ 10 bar
 • temperatūra:  -10 ÷ 90°C
 • vārsts:  NBR
 • plūsmas jauda:  1.5 ÷ 3.5 m3/h
 • korpusa materiāls:  misiņš
 • funkcija:  NC
Piedāvājums


text_powered