MultiCon = mērā«tājs + kontrolieris + ierakstā«tājs +HMI vien

2013.01.25

CMC-99 ir kompakta dizaina uzlabots kontrolieris un reā£istrators. Multicon ir izstrādāts uzlabotas lietojumiem rūpnieciskās automatizācijas. Šis produkts ir ideāli piemērots dažādām nozarēm, tostarp: enerā£ētika, pārtikas rūpniecā«ba, ā·ā«miskā rūpniecā«ba, ūdens apgādes sistēma un farmācijā. Svarā«gākās funkcijas MultiCon CMC-99 ir:
- Linux operētājsistēma
- 3,5 collu LCD skārienjutigs displejs
- 1,5 GB iekšējā atmiņa datu ierakstā«šanai
- USB ports, lai lejupielādēt ierakstā«tos datus un atjaunināt programmaturu ar jaunām funkcijām
- populārs saziņas saskarnes, piemēram: Ethernet un RS-485 ar Modbus protokola
- 60 loā£iskie kanāli, kurus var izmantot kā: mērā«jumu ieejas, kontrolēs izejas, PID cilpas, matemātiskās funkcijas, taimeri, no lietotāja procesiem vai kā vērtā«bu, kas iegūta no citas ierā«ces tā«klā.
Vissvarā«gākā ā«pašā«ba MultiCon ir liels skaits fizisko mērā«jumu ieejas un kontrolējošajām izejam.

MultiCon Emulator

Vai jūs interesē MultiCon kontrolieris / datu ierakstā«tājs? Gribētu pārbaudā«t to pirms pasūtā«juma? Jums nav jāgaida ilgi ,  lai ā«rēt demo iekārtu  . Jūs tagad varat lejupielādēt MultiCon Emulator programmatūru un iepazā«stināties ar Multicon iespējam virtuāli !

Mēs esam priecā«gi paziņot atlaižot MultiCon Emulator programmatūru. Šā« programmatūra ļauj jums vadā«t jūsu datora ekrāna virtuālo MultiCon un iepazā«stināt sevi ar MultiCon funkcionalitāti pilnā«gi bez maksas.MultiCon Emulator ir precā«zs attēlojums faktiskā aprā«kojuma. Lai pārbaudā«tu mērā«jumu ieejas tā ir aprā«kota ar virtuālo mērā«jumiem un releja izejas avotiem.Pilna funkciju ierakstā«šanas modulis ļauj jums rakstā«t datus uz virtuālo disku un pēc tam nosūtā«t tos uz USB flash diska vai DAQ pārvaldā«tājs tieši izmantojot TCP protokolu.

 

Lejupladet un pielietot  MultiCon Emulatortext_powered