Elektriskais sildā«tājs LIM-NE01 dzelzceļa transportam un tram

2013.03.10

 

 āªpašā«bas 

Sildā«tāja korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda. Cauruļveida sildelementi, divi ventilatori , temperatūras kontrolieris, apkures loka un vadā«bas shēmu aizsardzā«ba tiek ievietoti iekšpusē. Stieņi aizsargā ventilatora ieplūdi no saskares ar svešā·ermeņiem. Daudzpolu rūpniecā«bas savienotāji ir uzstādā«tas aizmugures atsevišā·ā daļa elektroenerā£ijas piegādes pieslegumam. 

Barošanas avots 

3x400 V AC 

Nominālā izejas jauda 2 kW 

 

 Vadā«bas spriegums 

24 V AC/DC 

Ventilatoru efektivitāte 

– maks. 360 m3/h 

Trokšņa lā«menis 

– maks. 49 dB 

Vadā«bas ā·ēdes aizsardzā«ba 

– drošā«bas vārsts 3,15 A 

– attiecā«bā pret pārsprieguma 

pārkaršanas aizsardzā«ba 

– korpuss 50°C NC - T1 

– apsildes zona 85°C NC - T2 

– ventilatori 65°C NC - T3 

Ventilatoru temperatūras kontrole RN 

– standarta 60 ° C temperatūrā (regulējams) text_powered